Průvod městem k 30. výročí sametové revoluce

Posted by 1 19-11-19 21:28

17.11. 2019 | 18:00 | Žďár nad Sázavou

30. výročí sametové revoluce žďárští oslavili průvodem městem. Ten byl zahájen fanfárou žesťového kvintetu pod vedením Jaroslava Šimka, následovala píseň Časy se mění v podání Evy Hrnčířové a manželů Černých. Po písni promluvil starosta města Martin Mrkos, který položil věnec k památníku 17. listopadu za znění písně Modlitba pro Martu. Tu krásně zazpívala Eva Hrnčířová za klavírního doprovodu Františka Dvořáka. Následovala řada proslovů. Promluvili místostarosta Josef Klement, zastupitelka města Dagmar Zvěřinová, radní Jaroslav Ptáček a právník Miloš Jirman. Poté se slova ujal žďárský signatář Charty 77 Vít Homolka, který nás provedl stěžejními místy sametové revoluce ve Žďáře v roce 1989. Před budovou restaurace U labutě zazněly recitace paměti národa žáků 4. ZŠ. Na náměstí Republiky si pak studenti SZŠ a VOŠZ ve Žďáře nad Sázavou připravili výborné představení resuscitace před revolucí a dnes a studenti VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou vytvořili krásnou "Lavičku svobody" a klec s holubicí s klíči v zobáčku. Oba výrobky budou umístěny v podchodu hotelu Veliš před pivovarem Revolta.

Děkuji všem zúčastněným za spolupráci.

foto: www.cechfoto.cz