Fokus Václava Moravce - říjen

  • žďárští studenti se zúčastní živého vysílání Fokusu Václava Moravce na ČT24 ze studia na Kavčích horách
  • před živým vysíláním proběhne exkurze v České televizi

Téma Fokusu VM bude Kolaps civilizace.

Hosté:

Miroslav Bárta - egyptolog
Dana Drábová - jaderná fyzička
Jan Kysela - ústavní právník
Karel Havlíček - právní filozof
Petr Pokorný - paleoekolog
Zbyněk Hrkal - hydrogeolog

Výběr z pár okruhů témat:

Jak se pozná, že se blíží konec? Co bývalo předzvěstí kolapsu? Jaké kolapsy známe z historie? Jakou roli hrálo při zhroucení civilizace informovanost? Jak mohou v tomto smyslu ovlivnit další vývoj nové informační technologie? Jaké jsou společenské příznaky hroucení? Zadáví se civilizace vlastní složitostí? Jak opanovává lidstvo byrokratický systém? Jaké přírodní katastrofy lidstvo ničily v minulosti? Jak se poznají příčiny kolapsu civilizace kvůli přírodní pohromě? Co je největší přírodní hrozbou dneška?