Studentský průvod městem

Průvod se svíčkami a lampiony půjde od hotelu U Labutě přes nám. Republiky k prostranství před Domem kultury. Po cestě budou 3 zastavení, kde si studenti jednotlivých škol můžou připravit buď cca 10ti minutový program nebo uměleckou instalaci.

Začátek pochodu: 17. 11. 2019 v 18:00 před hotelem U Labutě

  1. zastavení: prostranství před hotelem U Labutě (pietní setkání s představiteli města)
  2. zastavení: nám. Republiky
  3. zastavení: prostranství před Domem kultury

Přihlášku na program jednoho zastavení pošle škola do 30. 9. 2019 na info@svobodafest-zdar.cz.